شهروند- علی شریفیان: فرانسوا بوگینگو روزنامه نگار کانادایی که اصلا زاده کنگوست یکی از مشهورترین روزنامه نگاران فرانسه زبان در زمینه تهیه گزارش های خبری درباره جنگ ها و مناقشات بین المللی است. هفته گذشته همه رسانه هایی که بوگینگو سالها با آنها همکاری داشته او را به خاطر اتهامات جدی که علیه اش مطرح شده، اخراج کردندfrancois-bugingo.

بوگینگو متهم شده که گزارش هایی که حاصل دروغ بافی های خود اوست، نوشته و در طول سالیان برای رسانه های مختلف ارسال کرده است. Group Media که صاحب نشریاتی چون ژورنال دو مونرال، ژورنال دو کبک است و تی وی آ و همینطور نشریات معتبر و بسیار مهمی مثل لاپرس و یا لو دوآر، تله کبک و رادیو کانادا همه با انتشار بیانیه های جداگانه این روزنامه نگار را برای همیشه اخراج کرده اند. همه این رسانه ها یادآور شده اند که او روزنامه نگار تمام وقتشان نبوده، بلکه به عنوان روزنامه نگار آزاد (فری لنس) با آنها همکاری داشته است. لاپرس در گزارشی فرانسوا بوگینگو را متهم کرده بیشترگزارش هایی که در سال ۱۹۹۳ در جریان مناقشات سارایوو تهیه و برای انتشار ارسال کرده دروغ بافی محض بوده اند. فرانسوا بوگینگو در این گزارش ها خبرهای بی اساسی درباره جنگ در این منطقه روایت کرده یا در سال ۲۰۱۰ در گزارش دیگری مدعی شده چگونه در موریتانی به آزادی یک روزنامه نگار که القاعده او را به گروگان گرفته بود، کمک کرده است. فرانسوا بوگینگو حاضر به انجام مصاحبه درباره اتهامتش با شبکه هایی چون سی بی سی نشده، اما در فیس بوک خود با انتشار یادداشتی همه اتهامات را رد کرده است.

فدراسیون روزنامه نگاران کبک خواستار آن شده که به این روزنامه نگار فرصت داده شود تا از خود دفاع کند.