خبرگزاری هرانا – پنج محکوم جرائم مواد مخدر، روز یکشنبه، در تبریز به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این پنج زندانی، همگی از زندانیانی بودند که در ارتباط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و حکم اعدام آنان، سپیده دم یکشنبه دهم خرداد ماه، به اجرا در آمدedam-h3.

هویت یکی از زندانیان اعدام شده، محمد عباس نژاد، ۳۲ ساله، ساکن سردشت بوده که در گزارش های پیشین هرانا، به آن اشاره شده است و از هویت بقیه محکومین اطلاعی در دست نیست، مسئولین قضایی نیز تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

به گزارش “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”، اجرای احکام اعدام در یک ماه اخیر، در سراسر کشور افزایش داشته است که بخشی از آن ها را اعدام های در ملا عام تشکیل داده اند و اغلب بقیه موارد، بدون اطلاع رسانی مراجع رسمی بوده است.