موضوع: چرایی حمایت از تروریسم و عدم منع قانونی تجلیل از تروریست!

در رابطه با ایجاد امنیت، مهمترین سئوالی که در حال حاضر پیش روی مردم کانادا باید باشد مربوط است به چگونگی  و چرایی به سخره گرفتن قانون Anti terrorism legislation’ قانون مبارزه با تروریسم توسط عده ای که خود را مسلمان می دانند و اجازه فعالیت در زمینه باورهای خود دارند. و مهمترین وظیفه ما مردم کانادا این است که به اجرا و تبلیغ کاری که با درستی و بر حق بودن بسیار فاصله دارد اعتراض جدی کنیم و خواهان بر طرف کردن اشتباهی باشیم که انجام شده است. با پرسش از مسئولان  دولتی که با چه توضیحی عده ای که جزو مردم این مملکت به حساب می آیند به حمایت علنی از یک حامی و مشوق تروریسم به نام روح الله  خمینی برمی خیزند و در این راستا جوابگوی هیچ قانون مملکتی نیستند و توسط مجریان قوانین ضد ترور مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند؟

ما ایرانیان کانادا باید به دولت خود یادآوری کنیم که اگر حمایت نمایندگانش را از مردم مظلوم ایران در رابطه با جنایت های خمینی فراموش کرده یا برایش مهم نیست، حداقل به یاد داشته باشد که صدور حکم قتل  افراد بیگناه و برجسته ای مانند سلمان رشدی توسط روح الله خمینی هنوز پا برجاست! و از دولت خود خواهان پاسخ به این سئوال اساسی و تعیین کننده باشیم که آیا اجرای قوانین ضد ترور در این مملکت مشروط به شرایط خاصی است؟antiterrorism-h3

مثلا اگر خود را عضو فلان و بهمان موسسه مذهبی اعلام کنیم از پیگرد قانونی مصونیت خواهیم داشت؟!

و آیا این دولت که باید حافظ منافع مردم باشد درست است که این سرزمین را با آسان گیری و عدم آینده نگری عاقلانه، محل امن و پناهگاه دزدان و حامیان ضد قوانین کند و دغدغه ای نداشته باشد که روزی این عاملان ضربه ای هولناک بر پیکر او وارد خواهند کرد که جبرانش بسیار دیر است!

آیا باید برای محکومیت ترور و تروریسم منتظر تکرار هولوکاست یا انفجار برج ها و از میان رفتن مردم بیگناه بیشتری بود؟

آیا حافظه تاریخی دولت ما با چه ترفندی از کار افتاده که راه را برای قدم های حامیان ترور باز نگه داشته اند و نمی دانند که آنها در اولین فرصتی که می یابند خود را پشت تریبون های ایدئولوژیشان قرار می دهند  و مثل سربازان نازیسم و به تقلید از رهبرشان  خمینی و با افتخار فریاد می زنند: “من توی دهن این دولت می زنم”! همانگونه که اکنون کرده اند!

کلام آخر این که اگر برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت خمینی وادار نشوند که رسما از مردم و دولت کانادا برای این کار غیر انسانی و غیر قانونی شان عذرخواهی کنند، بهای آن را ما مردم در آینده ای نه چندان دور با جان و هستی خود نخواهیم پرداخت؟!