ما امضا کنندگان زیر، استادان، روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا، هنرمندان، نویسندگان، و فعالین حقوق بشر ایرانی-کانادائی شدیدا نگران از سر گرفتن فعالیت های مامورین جمهوری اسلامی ایران در کانادا هستیم. در گذشته این مامورین سعی کرده اند از طریق فعالیتهائی از قبیل ایجاد مرکزی ساختگی برای مطالعات ایران، نفوذ در انجمن های دانشجوئی، و درست کردن سازمانهائی تحت پوشش های مختلف علیه شهروندان ایرانى-کانادائی جاسوسی کنند و حوزه نفوذ سیاسی و فرهنگی خود را در کانادا گسترش دهندprotest-H1.

اکنون زیر پوشش آزادی مذهب، مامورین جمهوری اسلامی برای تبلیغات و حرکات مشکوک خود از امکانات دیگری مانند موسسات اسلامی موجود در کانادا استفاده مى کنند. نمونه اخیر آن برنامه ای است که جامعه اسلامی منطقه یورک در ریچموند هیل به مناسب بیست و ششمین سالگرد مرگ آیت اله خمینی اعلام کرده است. برنامه آنان بزرگداشت کسى است که مستقیما مسئول جنایات متعددی علیه بشریت است، از جمله قتل عام هزاران زندانی سیاسی، ترور تعداد زیادی شخصیت های سیاسی و ادبی، سرکوب وحشیانه اقلیت های ملی و مذهبی، و تنزل دادن موقعیت زنان در جامعه. ما این برنامه را توهینی وقیح به تمام قربانیان جنایت های خمینی و توهینی به میلیونها ایرانی مى دانیم که از بنا نهادن رژیمی تاریک اندیش به وسیله خمینی رنج کشیده و رنج می برند.

Signatures (in alphabetical order)

Amini, Behnam- Graduate Student, York University

Afshinjam- MacKay, Nazanin- Human Rights Activist

Ahmadi, Bijan- Community Activist

Ariannejad, Mehrdad- Community Activist

Almasi, Nasrin- Journalist

Arshadi, Shahrzad- Multidisciplinary Artist

Bahmanpour, Hannah –Student, University of Toronto

Bahmanpour, Helya–Student, Ryerson University

Bahman, Siavash- Photo-reporter, Activist

Daneshvar, Ali-Student, Osgood Hall Law School, York University

Dyar, Roza-human rights activist

Darakhshan-Hormoz, human rights activist

Hassanpour, Amir-Professor-University of Toronto

Hassanpour, Salah-PhD student, York University

Heshmati, Maziar

K-Norooz, Shahin-TDSB Employee

Kahnemuyipour, Arsalan-Professor, University of Toronto

Kanoon-e Khavaran (An organization for the defense of political prisoners of Iran)

Kazemi, Sona-PhD student, University of Toronto

Moayedi, Hojat-human rights activist

Moghissi, Haideh-Professor, York University

Mojab, Shahrzad-Professor, University of Toronto

Naeni, Ahmad, human rights activist

Nemati, Darush-human rights activist

Niazi, Tara-Journalist

Pashang, Soheila- Professor Seneca College

Peykan, Pezeshki-MSCE, Toronto District School Board

Pooya, Hassan-St. Michael’s Hospital

Rahnema, Saeed-Professor, York University

Raouf, Masoud- Filmmaker

Razmjou, Ayat-human rights activist

Rezapoor, Alborz-student, University of Toronto

Reisdana, Reza-human rights activist

Rosano, Nick-Human rights activist/supporter

Saadi, Sardar-PhD student, University of Toronto

Saffari, Mitra-Engineer, Political, Social and Peace Activist

Safari, Faroukh-human rights activist

Safari, Iraj-human rights activist
Safari, Nasrin-human rights activist

, Shirzadi Fariborz- Writer

York University PhD, Shekoufe Sakhi

Shiravand, M.F. –  Freelance-Investigative photo-reporter
Taheri, Farah-Journalist

Taheri, Setiz -Designer

Tabe-Mohammadi, Shahram-Adjunct Professor, University of Toronto

Tahmasebi, Victoria-Professor, University of Toronto

Urashima, Kanae-human rights activist

Valadbaygi, Saeed Human Rights Activist

Yazdi, Babak- Computr Technologist

Zerehi Hassan-Journalist