شهروند- آزاده داودی: روز دوشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۱۷، میلیون ها نفر در قاره آمریکا شاهد خورشید گرفتگی کامل بودند. این پدیده طبیعی در برخی از ایالت های آمریکا به طور ۱۰۰% اتفاق افتاد و قابل رویت بود و بسیاری از بینندگان دقایقی را در تاریکی مطلق به سر بردند، اما در کانادا بیشترین میزان این خورشید گرفتگی در استان بریتیش کلمبیا بود که تا حدود ۹۰% اتفاق افتاد.

در تورنتو این پدیده از ساعت ۱:۱۰دقیقه بعدازظهر شروع شد و تا ساعت ۳:۴۵ دقیقه ادامه پیدا کرد. بیشترین میزان این خورشید گرفتگی در تورنتو ۷۷% بود که در ساعت ۲:۳۳ دقیقه بعدازظهر اتفاق افتاد.

در بسیاری از مکان های عمومی در تورنتو مانند CNE، دانشگاه تورنتو و دانشگاه یورک وسایل و تجهیزات لازم برای رویت این خورشید گرفتگی در اختیار مردم قرار داده شد. مردم برای دیدن این پدیده طبیعی بسیار زیبا در سراسر کانادا و آمریکا بسیار هیجان داشتند و ساعت های زیادی را در فضای آزاد سپری کردند تا دیدن این خورشید گرفتگی را که نظیرش بسیار کم اتفاق می افتد از دست ندهند.

خورشید گرفتگی بعدی در سال ۲۰۲۴ در تاریخ ۸ آوریل رخ خواهد داد و در بسیاری از بخش های مرکزی کانادا به طور کامل رویت خواهد شد.