شهروند – علی شریفیان: روز پنجشنبه پیش پارلمان کانادا «طرح» ارائه شده از سوی یک نماینده ان دی پی مبنی بر حذف مالیات جی اس تی از فروش نوار بهداشتی و دیگر محصولات بهداشتی زنان را به تصویب رساند. با این ترتیب از اول جولای مالیاتی بر فروش اینگونه محصولات گرفته نخواهد شد.

feminine-hygiene-tax-petition
دولت فدرال ابتدا موافقت کرده بود که حذف این مالیات در بودجه آینده پیش بینی و به اجرا گذاشته شود، اما با کوشش های گسترده زنان این امر خیلی زود اجرایی می شود.
خانم ایرنه ماتیس که از حامیان اصلی حذف این مالیات بوده، گفته است:«این پیروزی برای تمام زنانست و نشان می دهد اگر شهروندان و زنان مصمم باشند، قادر به انجام هرکاری هستند.» خانم ماتیسن با انتشار بیانه و جمع آورهای طومارهایی با هزاران هزار امضاء نقش مهمی در حذف این مالیات داشته است. حذف این مالیات سالانه ۳۶ میلیون دلار از درآمد دولت کم می کند. گروهی از زنان می گویند این بهترین هدیه روز کانادا برای زنان کشور است.