با رای دادگاه عالی کبک

 

شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه یک قاضی دادگاه عالی کبک علیه سه شرکت بزرگ تولید سیگار و به نفع دو گروه از کسانی که حدود ۱۷ سال پیش خواستار غرامتی برابر ۲۷ میلیارد دلار از این شرکت ها شده بودند، رای داد.

پروسه قضایی این پرونده های دسته جمعی غرامت خواهی که ۱۷ سال پیش به دادگستری کبک داده شده بود، عملا از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و پس از بررسی هزاران صفحه سند و مدرک و شهادت های زنده نهایتا در یک تصمیم تاریخی قاضی برایان ریوردان با رای خود به سه شرکت امپریال تباکو، روتمنز بنسون ادجز و جی تی آی مک دونالد دستور داد که مبلغ ۱۵ میلیارد دلار به شاکیان این پرونده که با کشیدن سیگارهای تولیدی آنها خسارات جانی و مالی فراوان دیده اند، بپردازندsmoke.

ماریو بوژلد، مدیر «شورای تنباکو و سلامتی کبک» این رای قاضی دادگاه کبک را یک پیروزی تاریخی توصیف کرد. از سوی دیگر مدیران این شرکت ها در پاسخ به رای صادر شده به شدت مراتب نگرانی خود را اعلام کرده و گفته اند با توجه به اینکه تولید و فروش سیگار با مجوزهای قانونی دولت انجام شده و می شود با تاکید گفته اند که در اعتراض به این رای فرجام خواهی خواهند کرد. این شرکت ها می گویند مصرف کنندگان تولیدات آنها کاملا از تبعات کشیدن سیگار آگاه بوده اند.