شهروند- علی شریفیان: غروب روز یکشنبه ۲۷ اکتبر مردی ۷۱ ساله به نام آنتونی پیاتزا که سعی داشته با کیف دستی اش که حامل وسائل ساختن بمب بوده بر هواپیمایی به مقصد لس آنجلس سوار شود، به وسیله پلیس و نیروهای امنیتی فرودگاه بین المللی پیر الیوت تردوی مونترال دستگیر شد.

هوشنگ ناظمی

هوشنگ ناظمی

پلیس پس از بازرسی دقیق کیف دستی این مرد اعلام کرده مواد منفجره ای در آن نبوده است، اما آنتونی پیاتزا به اتهام حمل وسائل بمب سازی و برهم زدن نظم فرودگاه و ایجاد تاخیر در پرواز هواپیما زندانی شده است. نیروهای امنیتی برای ایجاد اطمینان از اینکه این مرد همدستی نداشته، به بازرسی بار و بنه بقیه مسافران پرداخته است. پس از حبس این مسافر، تحقیقات بیشتری از خانه وی انجام شده و در این تجسسات پلیس ابزار دیگر و یا مواد منفجره پیدا نکرده است، اما در جریان تحقیقات معلوم شده که آنتونی پیاتزا ایرانی تبار است و در سال ۱۹۸۶ نام خود را از هوشنگ ناظمی به این نام ایتالیایی تغییر داده است.

او با نام هوشنگ ناظمی در سال ۱۹۸۵ به جرم قاچاق مواد مخدر به ده سال حبس محکوم شده بوده است.

زمانی که روز سه شنبه متهم در دادگاه حاضر شد، وکیلش گفت که کیف حامل وسائل بمب سازی متعلق به موکلش نیست و او این کیف را برای کس دیگری به لس آنجلس می برده است. آنتونی پیاتزا یا هوشنگ ناظمی قرار است برای رسیدگی بیشتر به پرونده اش روز ششم نوامبر در دادگاه حاضر شود.