تورنتو استار روز پنجم دسامبر نوشت، ژیل دوسپ رهبر حزب بلاک کبکوآ از نحوه برخورد هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار به شدت خشمگین شده است.  


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 

تورنتو استار روز پنجم دسامبر نوشت، ژیل دوسپ رهبر حزب بلاک کبکوآ از نحوه برخورد هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار به شدت خشمگین شده است. این موضع گیری پس از صحبت های هارپر و متهم کردن حزب کبکوآ به جدایی طلبی به دلیل حمایت از ائتلاف لیبرال ـ ان دی پی پیش آمد. هارپر از ائتلاف اخیر به ائتلاف جدایی طلبانه یاد می کند و سه حزب یاد شده را در این میان عاملان اصلی اغتشاش تلقی می کند.

هارپر رهبران سه حزب را متهم میکند که در هنگام امضای ائتلاف پرچمی در پشت سرشان نبوده و عکسی با آن نداشته اند. در صورتی که حاضران همگی اذعان داشته اند دو پرچم در محل وجود داشته است. سپس هارپر در جواب بیان کرد رهبران این سه حزب با پرچم عکس نگرفته اند زیرا اصلا به کشور اعتقاد و علاقه ای ندارند.

ژیل دوسپ معتقد است: «هارپر می خواهد ظاهر خود را حفظ کند. تاکنون بارها و بارها هارپر و حزب لیبرال حزب من را جدای از بخش انگلیسی زبان کانادا یاد کرده اند که این سخن خود جای تامل دارد. به عقیده من هارپر می خواهد کبک را از کانادا تفکیک کند».

در همین رابطه نیز بسیاری از اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران و مردم عادی کبک مراتب خشم خود را از اینگونه سخن گفتن هارپر اعلام داشته اند و بیش از پیش خود را نسبت به دولت اقلیت محافظه کار بیگانه حس می کنند.