Bill-Morneau

شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه این هفته بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال طرح های تازه ای برای بهبود زندگی کودکان و کسانی که برای کودکان کار می کنند، به مجلس ارائه کرد. این طرح ها مجموعا ۱۰ میلیارد دلار در عرض دو سال هزینه خواهد داشت.

مورنو توضیح داد بر اساس این طرح ها علاوه بر مزایایی که خانواده های کم درآمد برای کمک بیشتر به کودکانشان دریافت می کنند و در لایحه بودجه آمده، طرح های تازه ای هم برای بهبود بیشتر زندگی و آموزش کودکان مد نظر داریم، و می خواهیم تمام طرح ها از جمله طرح هایی که محافظه کاران در این زمینه داشتند را با هم ترکیب کنیم و به صورت اعتبار مالیاتی و شکل های دیگر برای کودکان هزینه کنیم.

این امر در دراز مدت به کانادا وضعیت مستحکمی می دهد و سبب رشد اقتصادی قابل اطمینان خواهد شد. در این طرح ها قرار است که از مالیات آموزگاران و متخصصان با تجربه ی آموزشی، در صورتی که در نقاط دورافتاده کار کنند، کاسته شود و به علاوه مزایای دیگری هم برای آنها در نظر گرفته شده است.

یادآوری اینکه این یک لایحه دولتی نیست، بلکه طرح پیشنهادی خود وزیر دارایی است.