شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه ۸ جون، در حالی که حدود یک ماه به شروع مسابقات پن ام باقی مانده، تدی کاتز، یکی از سخنگویان کمیته برگزاری بازیهای پن ام ۲۰۱۵ تورنتو خبر داد از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بلیت مسابقات ۴۰۰ هزار بلیت به فروش رسیده است.

کاتز یادآور شد البته این نشانه بی علاقگی مردم به دیدن این مسابقات نیست. وی یادآور شد برنامه بعضی از مسابقات تغییراتی کرده که اطلاع رسانی شده است.

کاتز توضیح داد که بلیت بیشتر مسابقات فینال به فروش رفته استpan-am.

این مسابقات از ۱۰ تا ۲۶ جولای در ۵۱ رشته ورزشی برگزار می شود و بعد از آن مسابقات پارا پن ام از ۷ تا ۱۵ ماه اوت برگزار خواهد شد.