شهروند علی شریفیان: اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که در ماه می ۱۰ هزار نفر به سر کار بروند اما آمارهایی که روز جمعه پیش منتشر شد، نشان می دهد که ۵۹ هزار نفر در ماه گذشته مشغول به کار شده اندjobs.

بیشترین میزان ایجاد فرصت های شغلی تازه در انتاریو، بریتیش کلمبیا و نوا اسکوشیا بوده است. بیشتر مشاغل تازه در بخش خصوصی بوده و امور خدمات درمانی و تولید بیشترین سهم را در ایجاد فرصت های شغلی داشته اند.

در استان های نیوفاوند لند – لابرادور، مانیتوبا و نیوبرانزویک اما عده ای بیکار شده اند و به علت اینکه بر شمار جویندگان کار افزوده شده نرخ بیکاری همچنان ۸/۶ درصد باقی مانده است.