dziekanski

شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ویلیام ارک، قاضی دادگاه عالی بی سی مدت سی ماه مجازات زندان برای کویسی میلنگتون یکی از چهار افسری که در جریان در گیری با رابرت ژیکانسکی و مرگ این مهاجر لهستانی در فرودگاه بین المللی ونکوور شرکت داشت، تعیین کرد. قاضی دلیل این مجازات را دروغگویی کویسی میلنگتون در جریان بازجویی های دادگاه ذکر کرد.

کویسی میلنگتون با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه فرجام خواهی اش فعلا آزاد شده است. از سه افسر دیگر مونتی رابینسون هم مجرم شناخته شده، اما دو افسر دیگر بی گناه شناخته شدند.

در سال ۲۰۰۷ این چهار افسر بعد از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه مردی ۴۰ ساله در فرودگاه ایجاد مزاحمت می کند به آنجا رفتند و در جریان دستگیری او با سلاح الکتریکی تیزر در نهایت موجب مرگ ژیکانسکی می شوند.

خانم سوفیا سیسفوسکی، مادر ژیکانسکی از اینکه این افسر به سی ماه زندان محکوم شده، اظهار رضایت کرده است. این ماجرا به وسیله مسافری فیلمبرداری شد و انتشار ویدئوی حادثه در آن زمان سروصدای زیادی در تمام جهان بر پا کرد.