شهروند- علی شریفیان: در حالی که هنوز کمتر از یک سال از رسیدن پی یر کارل پلادو، این سیاستمدار میلیاردر و دارای ۸۰ درصد رسانه های کبک به مقام رهبری حزب کبکی ها می گذرد، او در یک سخنرانی خبر داد از مقام خود و درکل از سیاست کناره گیری می کند.

Pierre-Karl-Peladeau

اخیرا نتایج یک نظرخواهی که برای ژورنال دو مونرال انجام شده بوده، نشان داد که میزان تائید کارل پلادو به ۳۱ درصد رسید که یکی بدترین نتیجه ها بوده است. پلادو علت کناره گیری از رهبری حزب کبکی را گذران وقت بیشتر با فرزندانش عنوان کرد. کارل پلادو صاحب کبکور، که شامل ده ها رسانه چاپی، دیجیتال، تلویزیون و … بوده است. او به طرزی افراطی خواهان جدایی کبک از کانادا بوده است.