تیرگان، یکی از زیباترین اتفاقات تورنتوست. خود شما چند بار در تیرگان خوش گذرانده‌اید؟ چند بار نشسته‌اید کنار دریاچه و به موسیقی گوش داده‌اید و باد آرام وزیده‌ است لای موهاتان و گفته‌اید “آخیش”؟ چند بار رفیق قدیمی‌تان را، در حالی که روی چمن‌ها نشسته بودید، دیده‌اید و از جا پریده‌اید و گفته‌اید “ای وای سلام!”؟ چند بار زیر باران رقصیده‌اید و از ته دل خندیده‌اید؟ چند بار یک اجرا… مثلا یک اجرای رقص را تماشا کرده‌اید، از برگزاری مرتب و منظم و سر ساعت آن کیف کرده‌اید و تازه بیرون از سالن هم چلوکباب منتظرتان بوده است؟ با فالوده؟ با چای؟ با روی گشاده‌ی داوطلبان تیرگان؟ چند بار دل‌شاد و سرخوش از هوای خوب و محیط خوب، در یک سخن‌رانی‌ فرهنگی شرکت کرده‌اید و گفته‌اید “به به”؟ اما تنها این‌ها هم نیست. کم‌تر اتفاقی در تورنتو و در بین کامیونیتی ایرانی به اندازه‌ی تیرگان متعلق به همه‌ی ماست و به اندازه‌ی تیرگان یاری همه‌ی ما را طلب می‌کند. تیرگان در خدمت یک هنرمند یا یک شخص خاص نیست. یعنی شما با کمک به تیرگان تنها به وقوع یک اتفاق هنری، آن هم متعلق به یک فرد خاص، کمک نمی‌کنید، بلکه به وقوع یک جریان هنری کمک می کنید که می تواند دست بسیاری از هنرمندان را بگیرد و در پیش‌رفت فرهنگ و هنر ما به شکلی جریان‌ساز کمک‌ کند.Tirgan-H1

اما چطور می‌توانید به تیرگان کمک کنید؟ می‌توانید داوطلب تیرگان شوید. من که این‌ها را می‌نویسم داوطلب تیرگانم. فکر‌هایم را کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که تیرگان ارزشش را دارد. خیلی هم دارد. از سال دو هزار و یازده یک گوشه از هزاران کار ریز و درشتی که باید انجام بشوند را من انجام داده‌ام و از این بابت تا مغز استخوان احساس خو‌ش‌حالی می‌کنم. شما هم می‌توانید با فرستادن یک ایمیل به volunteer@tirgan.ca به خانواده‌ی تیرگان بپیوندید.

اما داوطلب شدن تنها راه کمک به تیرگان نیست. اگر وقتش را ندارید که برای تیرگان کار داوطلبانه انجام دهید، می توانید به تیرگان کمک مالی کنید. کمک مالی شما صرف ساختن یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پیش‌رفت فرهنگ و هنر می‌شود. صرف ساختن یکی از زیباترین اتفاقات کامیونیتی ایرانی در تورنتو. این کمک مالی می‌تواند به شکل کمک مالی مستقیم، شرکت در برنامه‌های فاند

ریزینگ تیرگان، یا خرید بلیت برنامه‌های بلیتی تیرگان باشد. در این زمینه، از حالا تا آخر ماه آگست، در همین ستون بیش‌تر خواهید خواند. برای شروع، سری به www.tirgan.ca/support/donors بزنید و نام دوستان و آشنایان خود را بین کسانی که تا به حال به تیرگان کمک کرده‌اند بیابید. نام شما هم می‌تواند در کنار این نام‌ها و بین کسانی باشد که به زیبایی، هنر و فرهنگ اهمیت می‌دهند و در گسترشش می‌کوشند.