شهروند ـ علی شریفیان: از حدود یک هفته پیش موضوع «رکود اقتصادی» در کانادا مطرح شد. اکنون نشانه های آن کم کم پیدا شده است. روز سه شنبه دفعتا بانک های غذا در آلبرتا به شکلی بی سابقه با کمبود شدید ذخیره مواد غذایی روبرو و به طور ناگهانی قفسه های بیشتر بانک های غذا از ذخیره خالی شدند.

استفانی ریگبی، یکی از مدیر عاملان یک بانک غذایی آلبرتا به سی بی سی گفته است که من دست کم با ده بانک غذا تلفنی صحبت کردم و همه از کمبود مواد غذایی حرف می زدند. کمبود آنچنان بی مقدمه بوده که بانک های غذایی آلبرتا با انتشار بیانیه هایی خواستار کمک شده اند.food-bank

گیل نی برگ یکی از مسئولان بانک غذایی « نان روزانه» تورنتو به سی بی سی گفته است که اینجا ( بانک غذا) جایی است که مردم وقتی پس انداز هایشان تمام می شود، به آنجا می روند. این موضوع را ناظران نشانه روشنی از رکود اقتصادی توصیف می کنند. در تورنتو و ونکوور میزان مراجعه مردم ثابت است اما در سال ۲۰۱۴ در مجموع یک میلیون رجوع به بانک های غذای تورنتو شده است و این رکوردی است که از سال ۲۰۰۸ به اینسو بی سابقه بوده است. مجموعا بر مراجعه کنندگان بانک غذا در آلبرتا نسبت به سال گذشته ۵/۱۲ درصد اضافه شده است. پاملا که نخواسته نام خانوادگی اش فاش شود برای نخستین بار به بانک غذا در آلبرتا مراجعه کرده است. وی پیش از این ساعتی ۳۸ دلار برای یک شرکت در زمینه صنایع نفت کار می کرده است.