شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه سی ام نوامبر مردم استان نیوفاندلند ـ لابرادور از استان های آتلانتیک کانادا پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان مجلس قانونگذاری و دولت خود را انتخاب کنند. در نهایت لیبرال ها توانستند با به دست آوردن ۳۱ کرسی از مجلس استان که ۴۰ کرسی دارد به دولت اکثریت قدرتمندی با ۲/۵۷ درصد آرا برسند.

به دنبال لیبرال ها و با فاصله زیاد حزب محافظه کاران پیشرو به رهبری پل دیوس ۱/۳۱ درصد آرا و ۷ کرسی به دست آورد و از کاندیداهای ان دی پی تنها دو نفر به نمایندگی انتخاب شدند. این حزب ۱/۱۲ درصد آرا را کسب کرد. رهبر ان دی پی فارل مک کوردی در مبارزه با رقبایش شکست خوردdwight-ball-newfoundland-and-labrador.

در مجموع استقبال مردم از انتخابات سرد بوده است. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی می گویند دلیل این امر این بود که اکثریت مردم بر این باور بودند که لیبرال ها برنده این انتخابات خواهند بود.

محافظه کاران در آخرین گزارش اقتصادی خود اعلام کرده بودند که کسری بودجه یک میلیارد و یک صد میلیون دلاری دارند، در حالی که اکنون معلوم شده در این استان که مشکلات زیادی و از جمله بالاترین نرخ بیکاری در کانادا را دارد، لیبرال ها علاوه بر مشکلات بسیار با بزرگترین کسری بودجه تاریخ این استان هم روبرو هستند.