شهروند ـ علی شریفیان: روز سه شنبه ۲۱ جولای در کمتر از ۲۴ ساعت حدود ۱۱۵ آتش سوزی جدید در بی سی آغاز شد. عمده آنها در نزدیکی کامولوپس و مناطق جنوب شرقی استان هستند. رعد و برق، هوای گرم و خشک، کار ماموران را برای فرو نشاندن آتش ها دشوار کرده است. رایان تورکت، یکی از مقامات آتش نشانی بی سی به خبرنگاران گفته است که این آتش سوزی ها با جرقه های رعد و برق و با گرمای شدید هوا شروع شده است.fire

تاکنون به ساکنان نُه منطقه دستور تخلیه داده شده است. این آتش سوزی ها در حالی آغاز شده اند که آتش سوزی های غرب کلونا همچنان ادامه دارند و دامنه آنها از ۱۷۵ هکتار به ۴۳۰ هکتار گسترده شده است. این آتش سوزی ها تاکنون خسارات جانی نداشته است.