شهروند ـ علی شریفیان: به هنگام شروع بازی ها در روز دهم جولای، فروش بلیت ناامید کننده بود، اما به مرور و به نظر بسیاری کارشناسان ورزشی با پیروزی های درخشان ورزشکاران کانادا، مردم زیادی به دیدن مسابقات تشویق شدند. بر اساس آخرین رده بندی ها(سه شنبه شب) کانادا با ۵۹ طلا، ۵۳ نقره، ۴۸ مدال برنز با مجموع ۱۶۰ مدال بعد از آمریکا با ۱۸۳ مدال در رده دوم قرار گرفته بوده است.Pan-Am

اواخر هفته گذشته بنا به گفته مدیران بازیها فروش بلیت ها به یک میلیون رسید. جان توری در ماه جون پیش بینی کرده بود که از این مسابقات استقبال خوبی خواهد شد. هم اکنون از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بلیت اکثر آنها فروش رفته و بسیاری از مسابقات «سولد آوت» شده است.

بر اساس برآوردی ۴۶ درصد کانادایی ها یا ۱۶ میلیون نفر از سی بی سی مسابقات را دیده اند و تماشاگران این مسابقات در تمام جهان از طریق رسانه های جمعی یک میلیارد و ۲۰۰ هزار نفر بوده اند. سایت مسابقات ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بازدید کننده داشته است. ۲۵۰ هزار نفر هم به تورنتو سفر کرده اند تا این مسابقات را از نزدیک ببینند. فروش بلیت حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد خواهد داشت و کل مخارج بازی های پان ام ۲۰۱۵ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است.