شهروند ـ علی شریفیان: روز سه شنبه قاضی جان مک لوهان، محمد صیاد ۲۹ ساله را به هشت سال حبس محکوم کرد. محمد صیاد کسی است که فیلم مشهور کراک کشیدن راب فورد، شهردار پیشین را در خانه ای در جاده ویندزور گرفته و قصد داشت آن را مخفیانه بفروشد. او اعتراف کرد که عضو یک باند گانگستری انتاریو به نام «دیکسون سیتی بلود» بوده و به قاچاق مواد مخدر و اسلحه پرداخته است.

پلیس هم در سال ۲۰۱۳ در تهاجمی بی مقدمه به آن باند محمد صیاد را دستگیر کرد. دادستان درخواست ده سال و وکیل صیاد خواهان ۷ سال زندانی برای او بودند اما قاضی بین این میزان حبس را برای محمد صیاد انتخاب کرد.siad

از آنجا که این مجرم پیش از محاکمه مدتی را در زندان گذارنده در مجموع پنج سال محبوس خواهد بود.