آرش عزیزی

چنانکه در این شماره می‌خوانید، اوایل این هفته به همراه سردبیر شهروند با مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال، مصاحبه کردیم. این مصاحبه در دفتر «فدراسیون چینی‌های کانادایی در مارکهام» برگزار شد که در مرکز خرید مارکت ویلج، جنب پاسیفیک مال، واقع بود.

نگارنده که قبلا به این منطقه از تورنتوی بزرگ قدم نگذاشته، اما وصف آن‌را شنیده بود محو مرکز خریدهای غول‌آسای چینی‌ها شده بود که آن گوشه از مارکهام را پر کرده‌اند: از پاسیفیک مال تا مارکت ویلج که تازه قرار است به زودی گسترش پیدا کند و چاینا تاور که کمی آن‌طرف‌تر است. این مرکز خریدها آدم را به راستی یاد مراکز خرید غول‌آسا در آسیا می‌اندازند.

اما اگر فکر می‌کنید این‌ها مراکز بزرگی هستند باید منتظر «کینگ اسکوئر» (King Square) باشید که قرار است بزرگترین مرکز خرید آسیایی‌ها در تمام آمریکای شمالی باشید.

مساحت این مرکز خرید غول‌آسا، که قرار است روی تقاطع وودباین و مارکلند ساخته شود، پس از اتمام به یک میلیون متر مربع می‌رسد و به غیر از مرکز خرید، تالار پذیرایی، مرکز نمایشگاه، دفتر و باغ سقفی نیز خواهد داشت.

اما قلب این پروژه مرکز خریدی با بیش از ۱۰۰۰ مغازه‌ی بیشتر آسیایی خواهد بود.

دانداس کوئوک، مدیر فروش و بازاریابی کینگ اسکوئر، می‌گوید: «بله از لحاظ متر مربع بزرگترین مرکز خرید خواهد بود».

پاسیفیک مال با تمام عظمتش در حال حاضر تنها بزرگترین مرکز خرید آسیاییِ تورنتوی بزرگ است. سال گذشته اعلام شد که مارکت ویلج، در جنب پاسیفیک مال، هم قرار است به مرکز خرید آسیایی عظیم‌الجثه‌ای با هتل و کاندومینیومی مخصوص بدل شود.

کوئوک می‌گوید تفاوت کینگ اسکوئر این است که فقط مخصوص خرید نیست و در ضمن می‌خواهد فراتر از بازار آسیایی‌ها را جذب خود کند.

فرانک اسکارپیتی، شهردار مارکهام، می‌گوید: «به نظرم این جایی خواهد بود که مردم می‌توانند بیایند و از فرهنگ‌های مختلف لذت ببرند».