شهروند ـ علی شریفیان:مایکل چان، وزیر شهروندی و مهاجرت دولت انتاریو این هفته دادخواستی به دادگاه عالی انتاریو ارائه کرد و در آن خواستار غرامت از روزنامه گلوب اند میل به خاطر هتک حرمت خود شد. مایکل چان خواستار ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گلوب اندمیل و ۵۰ هزار دلار هم از چارلز بورتون، پروفسور دانشگاه بروک به خاطر نوشتن گزارش علیه خویش شده است.

در گزارشی که گلوب اند میل چندی پیش روی جلد خود درباره مایکل چان منتشر کرد خاطرنشان شده بود که نزدیکی بیش از معمول چان با مقامات چینی به نظر ماموران و مقامات امنیتی کانادا مشکوک به نظر می رسد. مایکل چان روز جمعه بیانیه ای صادر کرد که در این بیانیه آمده پس از اینکه ثابت شد گزارش گلوب اند میل بی اساس است این روزنامه حاضر به پوزش خواهی از او نشده است. گلوب اند میل می گوید این گزارش را پس از تحقیقاتی که ماموران سی اس آی سی (اداره امنیت کانادا) انجام داده منتشر کرده و دلیلی برای پوزش خواهی نمی بیند.

 chan