شهروند- علی شریفیان: پس از انتشار خبر جنجال برانگیز و نگران کننده قانون جدید شهروندی کانادا و بازتاب گسترده آن، شبکه سی تی وی روی سایت اینترنتی خود دست به یک نظرسنجی زده است. سی تی وی پرسیده است به نظر شما شهروندی کانادا یک حق است و یا اینکه امتیازی ویژه؟ از ۶۶۵۳ نفری که به این پرسش سی تی وی پاسخ داده اند، تنها۱۱۱۳ نفر، دقیقا ۱۷ درصد، گفته اند که شهروندی یک حق است و در مقابل ۵۵۴۶ شرکت کننده یعنی ۸۵ درصد، داشتن شهروندی کانادا را یک «امتیاز ویژه» خوانده اند.

poll-canada
به طور معمول در میان کسانی که در نظرسنجی های سی تی وی شرکت می کنند، شمار مهاجران زیاد نیست. البته سی تی وی درباره کسانی که در نظرسنجی هایش شرکت می کنند نمی تواند به لحاظ جمعیتی یا طرز تفکر یا حتی سنشان توضیحی بدهد. نظرسنجی های این شبکه از معیارهای سنجش افکار کمی به دور است.