شهروند علی شریفیان: پیرکارل پلادو (معروف به پ کا پ)، در رقابت با دیگر کاندیداهای مقام رهبری حزب کبکی ها در اولین دور رای گیری توانست با کسب ۶/۵۷ درصد آرا به عنوان رهبر تازه حزب انتخاب شود. پولین ماروآ رهبر پیشین این حزب جدایی طلب پس از شکست سنگین در انتخابات آوریل ۲۰۱۴ از مقام خود استعفاء داده است.

پیر کارل پلادو با شرکت در همان انتخابات وارد سیاست شد. او توانست از حوزه سنت ژروم به مجلس ملی کبک راه یابد. پیر کارل پلادو مالک اصلی شرکت رسانه ای Quebecor Media است. این ابَرَ شرکت عظیم صاحب بیش از نیمی از رسانه یعنی ده ها رسانه دیداری، شنیداری و نوشتاری است و عملا و عمدتا کنترل گردش اطلاعات را در کبک در اختیار دارد. پلادو این شرکت و ثروت فراوان خود را از پدرش به ارث برده و علت روی آوردنش به سیاست رسیدن به هدف جدا کردن کبک از کانادا و تشکیل کشور مستقل کبک است. از زمانی که اعلام کرد قصد دارد به عنوان کاندیدای حزب کبکی ها وارد سیاست شود، حرکتش با مخالفت های زیادی در میان مردم، شماری از اعضای حزب کبکی ها و بویژه روزنامه نگاران روبرو شدPierre-Karl-Peladeau.

پلادو بارها اعتصاب روزنامه نگاران را به شدت سرکوب کرده و اساسا رابطه اش با اتحادیه های اهل رسانه بسیار خصمانه است. مخالفان پلادو ورود او به سیاست را «تضاد منافع» می دانند و می گویند کسی که گردش جریان اطلاعات را در کنترل دارد، نمی تواند به عنوان یک سیاستمدار بی طرف برای مردم کبک کار بکند. طرفدران پلادو را جدایی طلبان افراطی حزب کبکی ها تشکیل داده و همین گروه هستند که اکنون او را به رهبری رسانده اند.

گروهی از تحلیلگران سیاسی می گویند عمر رهبری پلادو و همینطور زندگی سیاسی او کوتاه خواهد بود. پلادو ظاهرا مالکیت خود را در شرکتش به فرزندانش منتقل کرده است.