شهروند- به گفته ی بیل مورنو، وزیر دارایی کانادا، کانادایی ها باید به داشتن شغل های کوتاه مدت و همچنین تجربه  کردن چندین شغل مختلف در طول دوره ی کاری شان عادت کنند. این نظرات آقای مورنو سه روز بعد از اعلام اخبار بانک کانادا مبنی بر بد شدن شرایط اقتصادی داده می شود.

وزیر دارایی می گوید که قراردادهای کوتاه مدت و تغییرات زیاد شغلی مسایلی است که زندگی افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و دولت باید خودش را برای آن آماده کند.

بیل مورنو وزیر دارایی

بیل مورنو وزیر دارایی

او اضافه می کند که باید بپذیریم که دولت مجبور است برای شغل های مختلف افراد را بارها تعلیم دهد و باید بسترهای لازم را برای این کار آماده کند. او با اشاره به طرح بازنشستگی می گوید که جوانان در آینده مانند نسل های قبلی از مزایای این طرح بهره مند نخواهند شد و باید با کمک کردن به آنها در طی سالهای کاری از فشار این استرس برای آنها کم کنیم.

در کنار این فشارها او به اقدامات مفید دولت لیبرال در زمینه ی کم کردن مالیات برای ۹ میلیون کانادایی و بیشتر کردن مقدار Child Care Benefit سخن گفت و اعلام کرد که این اقدامات باعث شده است تا ۳۰۰ هزار کودک از شرایط فقر نجات پیدا کنند.