شهروند- آزاده داودی: متخصصان روانشناسی می گویند که مضرات تنها بودن و احساس تنهایی کردن از کشیدن ۱۵ نخ سیگار در روز کشنده تر است. آمار و یافته های علمی نشان می دهد افرادی که تنها هستند  و به هر دلیلی از جمع کناره گیری می کنند و در محیطی تنها ایزوله شده اند بیشتر از بقیه افرادی که روابط اجتماعی سالم دارند در معرض مرگ زودرس هستند. تنها بودن و احساس تنهایی کردن دو مساله متفاوت است. گاهی افراد تنها زندگی می کنند اما روابط اجتماعی بسیار قوی و خوبی دارند، اما کسانی هستند که درون جمع خانواده تنهایند و از مردم می گریزند. این افراد باید به هوش باشند که خطر تنها ماندن و احساس تنهایی کردن از مصرف الکل، چاقی و هوای آلوده نیز فراتر می رود و می تواند آسیب جدی و زودرسی را به آنها وارد کند.

یکی از دلایلی که احساس تنهایی کردن در دسته ی مضرات فیزیکی مانند کشیدن سیگار و یا مصرف الکل قرار نمی گیرد، چون تنهایی موضوعی معنایی است و عینیت بیرونی ندارد. بسیاری از مردم نمی دانند چگونه راجع به تنهایی خودشان حرف بزنند و به دنبال درمان آن باشند. روانشناسان باید برنامه ای مدون برای کمک به این افراد داشته باشند . اگر فرد تنهایی را می شناسید به او کمک کنید که دوست پیدا کند و روابط اجتماعی را در اولویت زندگی خود قرار دهد. با این کار به زنده ماندن او کمک می کنید.