علی شریفیان ـ شهروند: در دوره مبارزات انتخاباتی به طور معمول هرکس در تلاش است تا در حوزه انتخاباتی خود به کارش مشغول باشد اما به نظر می رسد جیسون کنی از این قاعده استثناست. کنی هر گاه لازم بشود به جای هر وزیری در هرجایی که لازم باشد حاضر می شود و به جای آن وزیر، کارش را انجام می دهد. یک دلیل دیگر اینست که کنی توانایی ارتباط گیری اش عالی است. کنی اصلا نماینده حوزه انتخاباتی کلگری – میدنیپور در آلبرتاست اما صدها کیلومتر دورتر در تورنتو به جای جو الیور، وزیر دارایی درباره مسائل اقتصادی سخنرانی و مصاحبه می کند. kenney

به جای راب نیکلسون، وزیر امور خارجه سخن می گوید. زمانی که کریس الکساندر با انتقادات زیادی درباره کم کاری اش درباره پناهجویان روبرو شد، به جای وزیر شهروندی و مهاجرت ظاهر شد. اینها همه در حالی است که جیسون کنی وزیر دفاع است. اما به نظر می رسد بنا به ضرورت مبارزات انتخاباتی در عمل «وزیر همه چیز» است.