علی شریفیان ـ شهروند: ظاهرا پس از آنکه جان توری، شهردار تورنتو روز ۱۵ سپتامبر اعلام کرد المپیک در تورنتو برگزار نمی شود، کلگری به فکر افتاده بازی های المپیک زمستانی را در این شهر برگزار کند، اما چنین نیست. از حدود هفت ماه پیش گروهی از رهبران و مدیران شهر برگزاری المپیک در این شهر را در دست بررسی دارند. چندی پیش موقعی که از ناهید ننشی، شهردار کلگری در مورد المپیک پرسیدند خندید و به مسئله نپرداخت، اما این شهردار محبوب و موفق اکنون اعلام کرده کلگری قصد برگزاری بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ را دارد. ننشی گفته است گروهی که مشغول بررسی موضوع هستند بسیار مشتاقند که با حکومت فدرال و استانی در این باره مشورت کنند.

کلگری یکبار در سال ۱۹۸۸ المپیک زمستانی را برگزار کرده است. در دنیا چند شهر هستند که بیش از یک بار المپیک زمستانی را برگزار کرده اند. از جمله سینت موریس سوئیس، نیویورک و اینسبروک اتریش که بعضی دو بار و نیویورک سه بار المپیک را برگزار کرده اند. المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در کره جنوبی و ۲۰۲۲ در پکن چین برگزار خواهند شد.-Naheed-Nenshi