علی شریفیان ـ شهروند: بر اساس گزارشی که با عنوان «چه کسی گرسنه است: داستان دو شهر» تهیه و این هفته منتشر شده بررسی های آمارها از رکود اقتصادی ۲۰۰۸ به این سو نشان می دهد که در کل مراجعه به بانک های غذا در مرکز شهر تورنتو به ۱۶ درصد رسیده در حالی که مراجعه به بانک های غذای نواحی اطراف مرکز شهر به میزان هشدار دهنده ۵۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در بعضی مناطق اطراف شهر تورنتو مثل اسکاربورو و نورث یورک میزان مراجعه نیازمندان آنقدر زیاد است که موجودی بانک های غذا جوابگوی آنها نیست.food-bank

این گزارش با استفاده از پرسش نامه ای که شامل ۳۱ سوال بوده و به وسیله ۱۱۰۰ تن پر شده، تهیه و منتشر شده است.