علی شریفیان ـ شهروند: در یک حوزه انتخاباتی در رجاینا در جنوب شرقی ساسکاچوان ۱۳ قوم بومی زندگی می کنند. نماینده این حوزه انتخاباتی آندره شیر، نماینده محافظه کار و سخنگوی مجلس است. از مدتها پیش گروه زیادی از اعضای اقوام بومی این حوزه انتخاباتی قرار گذاشته اند تا روز ۱۹ اکتبر رای بدهند و اظهار امیدواری کرده اند که بتوانند بر نتیجه انتخابات اثر بگذارند.

در انتخابات ۲۰۱۱ آندره شیر با اختلاف ۴۰۰۰ رای توانسته از این حوزه به نمایندگی انتخاب شود. این بار اما ۱۳۰۰۰ تن از اعضای اقوام بومی قصد دارند با رای خود نتیجه دیگری رقم بزنند. سازمان انتخابات کانادا اعلام کرده در سال ۲۰۱۱ تنها ۵۰ درصد اعضای اقوام بومی واجد شرایط رای دادن در انتخابات، در رای دادن شرکت کردند.aborginal

آلیسون دوبوآ ، یکی از فعالانی که اعضای اقوام بومی را برای شرکت فعال در انتخابات دور هم جمع کرده به سی بی سی گفته است همه زندگی ما سیاسی ست. از خواب که بیدار می شویم با سیاست سروکار داریم. رئیس مجمع ملی شورای اقوام بومی کانادا هم از آنها خواسته در هرجای کشور که هستند در رای دادن شرکت کنند چرا که اگر شرکت نکنند و رای ندهند بعدا هم حق اعتراض ندارند.