شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه شهرداری تورنتو با وجود اینکه مشغول مذاکره با نمایندگان کارکنان بخش ۷۹ و ۴۱۶ اتحادیه کارکنان دولت است، اعلام کرد اگر اعتصاب شود بر چه خدماتی اثر می گذارد و چه خدماتی ادامه می یابد. وسائل رفت و آمد عمومی و خدمات اضطراری هیچ مشکلی نخواهند داشت، اما مهدکودک هایی که بوسیله شهرداری اداره می شود تعطیل می شوند. جمع آوری زباله در قسمت شرقی تورنتو متوقف می شود. پلیس، آتش نشانی، تی تی سی، بیشتر کتابخانه ها، سرویس آبرسانی و فاضلاب شهر، پاکسازی زمستانی خیابانها و جاده ها (برف روبی) همه و همه به کار خود ادامه خواهند دادgarbage-strike.

شهرداری می گوید نمایندگان این کارکنان اعلام کرده اند در صورتی که با نمایندگان شهرداری به توافق نرسند از ۱۹ فوریه (امروز) اعتصاب خود را شروع می کنند و گروهی دیگر از آنها هم اعتصابشان را فردا (۲۰ فوریه) آغاز خواهند کرد.

در صورت اعتصاب ۴۲۰۰ تن از کارکنان که عضو اتحادیه نیستند باید کار ۲۸ هزار نفر را انجام دهند. این گروه از کارکنان شهرداری از پایان سال گذشته قرارداد ندارند و هر بار شهرداری با افزایش دستمزد با آنها توافق کرده، قرارداد را نپذیرفته اند چرا که مزایایی برای آنها در قرارداد در نظر گرفته نشده بوده است.