شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه پلیس آر سی ام پی در مونترال اعلام کرد مایکل آلن ۶۷ ساله و هوگو درکمان ۷۵ ساله به اتهام صدور غیرقانونی لوکوموتیو راه آهن و قطعات آن به ایران، چهارشنبه ۱۴ اکتبر در دادگاه حاضر می شوند تا رسیدگی به پرونده آنها شروع شود.

این دو تن مدیران شرکت «Romic Marc Rail Inc.» هستند که مرکز آن در سن لازار کبک قرار دارد و متهم هستند که لوکوموتیو و قطعات قطار آمریکایی خریده و به نام ساخت کانادا به ایران صادر می کرده اند. این کار برخلاف قوانین صادرات و واردات است، برای اینکه ایران از سوی آمریکا تحریم استromic-marc-rail.

یک سخنگوی آر سی ام پی گفته است این دو یا دروغ گفته اند یا با گذراندن این قطعات از کشورهای مختلف، آنها را به ایران رسانده اند. در ایران برای این قطعات تقاضای زیادی هست و ایران نمی تواند به علت تحریم آنها را از آمریکا، محل تولید اصلی، تهیه کند.

این سخنگو یادآور شد ماموران ما بر این باورند که این دو از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دست کم ۱۰ میلیون دلار قطعات راه آهن به ایران صادر کرده اند و اگر محکومیت آنها ثابت شود حداکثر به ده سال حبس و ۵۰۰ هزار دلار جریمه نقدی مجازات می شوند.