آرش عزیزی

این روزها کمتر روزی می‌آید که خبری از ایرانیان خارج کشور که به سفارت‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف دنیا حمله می‌برند و در مقابل آن‌ها تظاهرات می‌کنند نداشته باشیم. نزدیک شدن به روزهای سرنوشت‌ساز خرداد و جنایات اخیر جمهوری اسلامی، از جمله اعدام پنج زندانی سیاسی، به تعداد این رویدادها افزوده است.

جمعه هفته گذشته گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله «شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران»، که گروهی متشکل از فعالان چپ‌گرا و کمونیست است، به تظاهرات در مقابل سفارت ایران در اتاوا دست زدند. موضوع اصلی تظاهرات محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و بخصوص پنج نفر اخیر (فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی) بود.

برخی از نهادها و سازمان‌های کارگری کانادا نیز با فرستادن پیام و نماینده در این تظاهرات شرکت داشتند. از جمله دنیس لملین از طرف اتحادیه کارگران پست کانادا به نمایندگی بیش از ۴۵ هزار عضو و مارلو دانلی از اتحادیه معلم‌های کانادا به نمایندگی بیش از ۲۰۰ هزار عضو سخنرانی کردند.

از شعارهایی که در تظاهرات شنیده شد: «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون»، «کمانگر، کمانگر راهت ادامه دارد»

تظاهرات‌ها و رویدادهای اعتراضی علیه رژیم از هم اکنون تا سالگرد آغاز جنبش در ایران به طور تقریبا ممتد ادامه دارد.