اول ماه می روز جهانی کارگر در همه جای جهان به غیر از آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا که اولین دوشنبه ی ماه سپتامبر را روز کارگر می نامند) به عنوان روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شده و تعطیل است. در ایران نیز با فشار فعالان و جریانات کارگری اول ماه می و یا روز ۱۱ اردیبهشت تعطیل شده است، اما در این روز به تظاهرات کارگران حمله و فعالان کارگری را دستگیر و به زندان می اندازند و از جمله همین اول ماه می امسال.

در تورنتو در سالهای اخیر با کوشش  فراخوان برخی از نیروها و جریانات چپ و رادیکال و از جمله حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری چپ – عراق سعی بر این شده است که این سنت را تا حدودی در این شهر به عنوان روز جهانی کارگری جا انداخته و به همین مناسبت فراخوان تظاهرات داده شود. در همین رابطه این دو حزب چندین برنامه در این روز در میدان یانگ و دانداس در سال های گذشته برگزار کردند.

امسال نیز به همین مناسبت  برخی از نیروهای چپ و سوسیالیست در شمال فینچ و کیل روبروی ساب وی فینچ غربی جمع شده و پس از چند سخنرانی به سمت دانزویو پارک راهپیمایی کردند. شعارهای راهپیمایان بیشتر”زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر”، زنده باد سوسیالیسم”، مرگ بر کاپیتالیسم”، “زنده باد انقلاب”، “کارگران جهان متحد شوید”، “سوسیالیسم تنها راه نجات بشر”، “زنده باد یک دنیای بهتر”، “ما چه می خواهیم؟ آزادی، ما چه می خواهیم؟ برابری، ما چه می خواهیم؟ یک دنیای بهتر”، و … بود.

احزاب و سازمان های  چپ و سوسیالیست ایرانی و عراقی  از جمله حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری –چپ عراق، حزب کمونیست – حکمتیست، حزب کمونیست ایران م . ل. م، اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران، کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران،  و چریکهای فدائی از جمله شرکت کنندگان و فعالان این راهپیمایی بودند.

در این برنامه و نیز در مسیر راهپیمایی رفقا محمود احمدی، سمیر نوری و فخری جواهری نیز از جمله سخنرانان و شعاردهندگان راهپیمایی بودند. این برنامه به صورت زنده در مدیای اجتماعی چون فیس بوک و یوتیوب نیز پخش شد.