شهروند علی شریفیان: یکی از سفرهای مهم جاستین ترودو به عنوان نخست وزیر جدید کانادا شرکت در اجلاس های جهانی است و در سال پیش رو یکی از این مهمترین این جلسات، اجلاس سران کشورهای جهان در پاریس در همایش بسیار مهم حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد است.

این همایش قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. در دوران ده ساله حکومت هارپر کانادا در زمینه محیط زیست تقریبا نقش جهانی خود را از دست داد. از پروتکل مهم کیوتو خارج شد و به طور کلی حفظ محیط زیست به نوعی جزو ارجحیت هایش نبوده است.

هارپر در همایش کپنهاک اعلام کرد ۱۷ درصد از میزان گازهای گلخانه ای ۲۰۰۵ را تا سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد داد. این آخرین تعهد بین المللی کانادا بوده است.

به هر رو جلسه پیش رو با توجه به اهمیتی که محیط زیست برای ترودو دارد، بسیار مهم استmay--trudeau.

پیش از این قرار بود نخست وزیران استانها هم جزو هیئت کانادا و در این اجلاس حضور داشته باشند. اکنون خبر داده شده که نخست وزیر الیزابت می، رهبر حزب سبز و همینطور استفن هارپر، رهبر محافظه کاران و تام مولکر را هم به این اجلاس مهم دعوت کرده است. زمانی که ترودو تازه به رهبری حزب لیبرال دعوت شده بود به خاطر «انحصار طلبی» محافظه کاران در چنین مواردی در مجلس خطاب به پیتر کنت، وزیر محیط زیست ناسزا گفت و البته بعدا پوزش خواهی کرد.