شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه ۷۱ مدرسه در سراسر کبک و مناطق اطراف اتاوا پیام های الکترونیکی دریافت کردند مبنی بر اینکه در مدرسه آنها بمب گذاری شده است. از میان ۴۸ کالج «سژپ» کالج های پیش دانشگاهی هم ۲۰ کالج ای میل های مشابه ای دریافت کردند. مسئولان مدارس آنها را تخلیه و یا تعطیل کردند تا پلیس به جستجوی بمب های احتمالی بپردازد. غروب روز سه شنبه پلیس مونترال و پلیس استانی با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که بازرسی انجام شد و هیچ بمبی پیدا نشدphilippe-couillard.

فیلیپ کویارد، نخست وزیر کبک به شدت از این رویداد عصبانی شده و آن را جنایت خواند و خاطرنشان کرد ارسال این پیام های تهدیدآمیز کار هر کسی باشد در صورت دستگیری به شدت مجازات خواهد شد.

پیر موروو، وزیر امنیت عمومی دولت کبک ارسال این پیام ها را اقدامی تروریستی خوانده و وعده مجازات شدید ارسال کنندگان آنها را داد. موروو در مصاحبه اش با رسانه ها گفت کسانی که این اقدام تروریستی را انجام داده اند در واقع آرامش مردم را بهم زده اند.

آن گونه که سی بی سی دریافته ظاهرا گروهی که این ای میل های تهدیدآمیز را فرستاده اند خود را «Red Scepter» می خوانند و همان گروهی هستند که جمعه گذشته پیام تهدیدآمیز مشابهی به هشت مدرسه در اتاوا فرستاده اند.