"گرانولا بار"هایی که اخیرا در مدارس توزیع می شود با خوراکی های قبلی فرقی ندارد و تنها وجه تمایز آنها محل ساخت این محصولات است.  


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۱۷ اپریل: "گرانولا بار"هایی که اخیرا در مدارس توزیع می شود با خوراکی های قبلی فرقی ندارد و تنها وجه تمایز آنها محل ساخت این محصولات است. شما می توانید کلمه انتاریو را روی این محصولات ببینید. این نکته نشانگر این موضوع است که مواد مورد استفاده در این محصولات از همین حوالی تهیه شده است.

تارا یانگ، هماهنگ کننده ی بخش غذاهای محلی از سازمان غیرانتفاعی محیط زیست میسی ساگا می گوید:«محصول همان محصول قبلی است ولی انقلابی در تولید آن به وجود آمده است و برچسب روی آن حاکی از آن است که برای حفاظت از منابع زیست محیطی، مواد غذایی لازم برای تولید این تنقلات از انتاریو تهیه شده است. این به کودکان یاد می دهد تا مواد غذایی محلی مصرف کنند تا هزینه و وقت زیادی برای تولید محصولات در مناطق دیگر صرف و یا هدر نگردد. و از سوی دیگر با این روش می توان از صنایع و تولیدات محلی حمایت بیشتری کرد».

مواد غذایی که به صورت محلی آماده می شوند نه تنها از جنبه اقتصادی و محیط زیستی اهمیت بسزایی دارند، بلکه باعث می شوند تا حدی گسترش بیماری از یک منطقه به نقاط دیگر از طریق مواد غذایی کاهش پیدا کند. نیما فتوت مدیر فروشگاه مواد غذایی طبیعی شاندیز در اینباره می گوید:« این امر بازارهای رقابتی را بیشتر تحریک و ترغیب می کند».

هدف از اجرای این طرح در مدارس، فرهنگ سازی در نسل جوان است، زیرا آنان می توانند برای حفظ محیط زیست از خانواده خود بخواهند از مواد غذایی ساخت انتاریو استفاده کنند.