روز ۱۸ اپریل در مسی هال تورنتو، جری ساین فلد کمدین مشهور آمریکایی در میان فریاد شادی و ستایش علاقمندان کانادایی خود …


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۱۹ اپریل: روز ۱۸ اپریل در مسی هال تورنتو، جری ساین فلد کمدین مشهور آمریکایی در میان فریاد شادی و ستایش علاقمندان کانادایی خود، با چهار حضور در تورنتو به تور کانادا خاتمه داد.

تورنتو آخرین توقف او در تور ۱۴ شهر بود.

این کمدین بنام سالهاست در نقش کمدین و بازیگر و نویسنده به فعالیت مشغول است. مهمترین کار تلویزیونی او شوی ساینفلد است.

جری که تمام عمر هنری خود را به صورت یک ستاره درخشیده ، بدون توجه به سن و سال و فرا رسیدن دوره بازنشستگی کما کان به فعالیت خود ادامه می دهد. در حالی که بسیاری از کمدین های هم سن و سال او در گوشه ای در آرامش دوران بازنشستگی را سپری می کنند، این کمدین ۵۵ ساله که هنوز هم شوها و برنامه هایش از کانال های مختلف هر روز و هر نیم ساعت پخش می شود، می خواهد با این پول هایی که جمع می کند در کشوری که خواهد خرید، بازنشسته شود.

شاید جری ۵۵ ساله قوا و توان گذشته را نداشته باشد، لیکن هنوز می تواند تحسین تماشاگران را برانگیزد. او مثل یک کودک بزرگ روی سن حرکت می کند.سرشار از انرژی و جسور روی سن مسی هال جست وخیز می کند و بیننده را در هنر خود غرق می کند.