شهروند – علی شریفیان: خانم لیز ساندالز، وزیر آموزش و پرورش انتاریو روز دوشنبه در دبیرستان دیوس ویل اعلام کرد دولت با بودجه ای برابر با ۴۹۸ میلیون دلار۳۰ مدرسه جدید می سازد، همینطور در نواحی که تقاضای زیادی برای مهد کودک هست، مجموعا چندین مهد کودک با ۱۲۲ فضا و کلاس برای نگهداری ۲۱۳۵ کودک نوزاد تا پیش مدرسه ای احداث می کند.
او همچنین گفت ۲۶ مدرسه را که نیاز به تعمیر دارند، مرمت خواهند کرد. تاریخ انجام این پروژه ها هنوز اعلام نشده است.
۲۱۳۵ کودک نوزاد تا پیش مدرسه ای احداث می کندschool.

او همچنین گفت ۲۶ مدرسه را که نیاز به تعمیر دارند، مرمت خواهند کرد. تاریخ انجام این پروژه ها هنوز اعلام نشده است.