شهروند- علی شریفیان: هیئت امنای امور پلیسی شهر تورنتو به اتفاق به بودجه درخواستی مارک ساندرز، رئیس پلیس برای سال ۲۰۱۶ رای مثبت دادند و برای اولین بار بودجه پلیس به بیش از یک میلیارد دلار رسید. مارک ساندرز در ماه اکتبر درخواست کرد بودجه پلیس ۶۷//۲% یعنی ۲۷ میلیون دلار افزایش یابد. هیئت امور پلیسی تورنتو از ساندرز خواستند بودجه را وارسی کند و تا آنجا که می شود صرفه جویی کند. ساندرز پنجشنبه پیش بودجه یک میلیارد و ۱۵۰ هزار دلاری را به یک میلیارد و ۶۰ هزار دلار کاهش داد. این بودجه ۴۰ میلیون دلار بیشتر از بودجه مورد نظر این هیئت و جان توری، شهردار تورنتو است. با این ترتیب برای نخستین بار بودجه پلیس تورنتو از مرز یک میلیارد دلار گذشت. سال گذشته بودجه پلیس ۹۷۹ میلیون دلار بوده استmark-saunders.

مقامات مسئولی که در تعیین بودجه پلیس دخالت دارند از این افزایش شکایت دارند. آنها می گویند مخارج و هزینه های پلیس از کنترل خارج شده است. گفته شده شاید لازم شود ۵۴۰۰ افسر پلیس کنار گذاشته شوند تا در هزینه های پلیس صرفه جویی اساسی صورت گیرد. پیش از این ۳۰۰ افسر به همین منظور اخراج شده اند.

جان توری که به افزایش بودجه رای مثبت داده هم از افزایش آن شکایت کرده، اما گفته است کار پلیس تغییرات زیادی کرده است. حالا ما جرائم اینترتی داریم. موضوع امنیت ملی مطرح است و کارهای دیگری جزو وظایف پلیس شده است.