شهروند- جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، به دلیل پاسخ دادن به زبان فرانسه به سوالی که به زبان انگلیسی پرسیده شده بود، معذرت خواهی کرد. ماه گذشته طی نشستی در شهر شربروک در استان کبک خانمی درباره ی خدمات بهداشت روانی در کبک از جاستین ترودو به زبان انگلیسی سئوالی پرسید که ترودو به دلیل حضور در استان کبک از دادن پاسخ به زبان انگلیسی امتناع کرد و جواب این خانم را به زبان فرانسه داد.

جاستین ترودو در آن زمان به زبان فرانسه گفت که از این خانم ممنون است که به هر دو زبان رایج در کانادا صحبت می کند، اما به دلیل اینکه در استان فرانسه زبان هست ترجیح می دهد به فرانسه پاسخ بگوید و با این کار موجب شد که صدای اقلیت انگلیسی زبان این استان به اعتراض بلند شود تا جایی که ترودو مجبور شد علاوه بر ابراز ناراحتی طی نامه ای کتبی از انجمن اقلیت انگلیسی زبان در شهر کبک معذرت خواهی کند.

این خانم می گوید از این که نخست وزیر کانادا اشتباهش را پذیرفته است بسیار خوشحال است و برای این کار از او قدردانی می کند. ترودو نیز اعلام کرد که به هر دو زبان رسمی کانادا و به همه ی اقلیت ها احترام می گذارد و از این به بعد بدون توجه به مکان، به سوالات به هر زبانی که پرسیده بشود، انگلیسی و یا فرانسه،  پاسخ خواهد داد.