شهروند- علی شریفیان: پلیس بزرگشهر تورنتو روز جمعه اعلام کرد که در یک حمله ی گسترده که به وسیله واحد مخصوص مبارزه با مواد مخدر و سلاح قاچاق انجام شده، موفق شده اند نه نفر را دستگیر و مقادیر زیادی مواد مخدر و همینطور تعدادی سلاح گرم کشف و ضبط کنند.

پلیس در مجموع حدود ده قبضه اسلحه از مدل های مختلف به دست آورده و یک کیلو و نیم کوکائین، یک کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین، یک کیلو و ۳۰۰ گرم ماری جوانا، ۵ کیلو حشیش، یک کیلو و ۱۰۰ گرم MDMA یک کیلو استسی و یک کیلو متامفتامین کشف کرده استbust-drug-gun.

پلیس در این عملیات همچنین مقادیری پول نقد هم کشف کرده، اما مبلغ آن را اعلام نکرد. نه نفر دستگیر شده برای رسیدگی به اتهاماتشان که قاچاق مواد مخدر و مالکیت سلاح گرم غیر قانونی است، به دادگاه می روند.