شهروند- علی شریفیان: «کراون رویال» Crown Royal در سیزدهمین سال انتخاب بهترین ویسکی سال، جمعه هفته گذشته بهترین ویسکی سال ۲۰۱۶ شناخته شد.

این ویسکی از جو و در شهرک کوچک جیملی مانیتوبا تولید می شود. این شهرک ۱۹۰۰ نفر جمعیت دارد و در غرب دریاچه مانیتوبا قرار داردwisky.

جیم موری کارشناس بریتانیایی ویسکی، این ویسکی کانادایی را «شاهکار» نامیده است. این اولین بار است که یک ویسکی کانادایی بهترین ویسکی سال شناخته می شود.

جیم موری به کراون رویال از ۱۰۰ نمره ۵/۹۷ داده است. گروهی از این انتخاب تعجب کرده اند. جیم موری گفته است سال گذشته هم وقتی یک ویسکی ژاپنی به عنوان بهترین ویسکی ۲۰۱۵ انتخاب شد، گروهی شگفت زده شدند.

قیمت یک بطری ۷۵۰ میلی لیتری کراون رویال در مانیتوبا ۹۹/۳۲ دلار است. تولید این ویسکی از سال ۱۹۳۹ شروع شده است.