شهروند علی شریفیان: کتاب خاطرات دالتون مک گینتی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نخست وزیر انتاریو بود، به نام Making a Difference منتشر شد.

این کتاب ۲۴۰ صفحه است و مک گینتی عمدتا به نقل خاطرات در زندگی سیاسی اش پرداخته است. مک گینتی بعد از چند جنجال سیاسی از جمله تغییر پرخرج دو نیروگاه گازی بعد از ۱۰ سال از مقام خود استعفاء داد.

جالب ترین قسمت این کتاب خاطرات، قضاوت و نظراتی است که مک گینتی درباره همکارانش و سیاستمدارانی که با آنها سر و کار داشته، به نگارش درآورده استdalton-book.

درباره استفن هارپر، رهبر و نخست وزیر پیشین دولت محافظه کار نوشته: «من در مورد استفن هارپر به سرعت دریافتم که در دوران نخست وزیری اش کار دوران سازی انجام نخواهد شد. او همیشه به یاد من می آورد که او نخست وزیر (دولت فدرال) است و من نخست وزیر (انتاریو). من سیاستمداران زیادی در زندگی ام دیدم، اما هیچکدام به اندازه هارپر حزبی نبودند و این شرم آور است.»

درباره راب فورد گفته: «بعد از همان دیدار اول این موضوع به طرز دردناکی بر من روشن شد که این مرد خودش را خیلی از آنچه هست بزرگتر می بیند.»

درباره جان توری نوشته: «او مرد با اصالتی است طوری که من نمی توانم دوستش نداشته باشم، اما به عنوان رهبر یک حزب استانی بعضی مواقع احساس می کردم نقش یک سیاستمدار را بازی می کند.»

و درباره کاتلین وین که سالها به عنوان وزیر با او کار کرده می گوید: «وی همانقدر که قدرتمند و پرکار است، شخصیتی با غرور و با حیثیت هم هست. در میان تمام وزرایی که در کابینه با من روی یک میز می نشستند، بهترین دوست بود.»

مک گینتی در کتابش درباره افراد دیگری هم نظر خود را عنوان کرده است. مک گینتی در این کتاب یادآور شده تغییر محل نیروگاه های گازی اقدام درستی بوده است.