شهروند علی شریفیان: دولت انتاریو مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار روی برنامه اشتغال جوانان سرمایه گذاری می کند.

این سرمایه گذاری بر روی سی برنامه ی مختلف در رابطه با فرصت های شغلی انجام می شود که جوانان برای موفقیت در شروع زندگی خود نیاز دارند.

به عنوان بخشی از این هدف، دکتر رضا مریدی، وزیر پژوهش و نوآوری و وزیر کارآموزی، کالج ها و دانشگاه های استان انتاریو، “برنامه ی ارتباط شغلی جوانان” را ارائه کرد تا یاریگر جوانانی شود که با موانع بسیاری برای کاریابی مواجهند . این افراد شامل جوانان توانخواه، تازه واردان به کانادا، زنان و اقوام بومی کانادا هستند. این برنامه با کارآموزی و حمایت از این افراد کمک می کند تا وارد دنیای کار شوند و به صورت افرادی مستقل و متکی به خود به زندگی ادامه دهندMoridi.

دکتر مریدی اعلام کرد که دولت انتاریو ۲۷ میلیون دلار ظرف دو سال روی برنامه ی حمایت از جوانان خودکارفرما سرمایه گذاری می کند. این برنامه شامل آموزش مهارت های کسب و کار، مشاوره، پشتیبانی اطلاعات بازار، تامین منابع مالی به راه اندازی شرکت ها، شبکه با سرمایه گذاران و کارآموزی برای فارغ التحصیلان اخیر و دانشجویان دوره ی دکترا در همکاری با شرکتها و شرکای صنعتی که نیاز به تخصص آنها دارند، می باشد.

کارشناسان اعتقاد دارند اگر انتاریو می خواهد در بازار جهانی رقابت اقتصادی باقی بماند، نیاز به نسلی ماهر و متخصص دارد. برای رسیدن به این مقصود، دولت انتاریو در ۴۲ کالج و دانشگاه از ۴۴ کالج و دانشگاه انتاریو برنامه ی کارآفرینی جوانان را دایر کرده است. این برنامه به دانشجویان امکان می دهد پس از پایان تحصیل، به جای دنبال کار گشتن، کسب و کار خود را راه اندازی کنند.