guy-kids

شهروند- علی شریفیان: گای تروکوت، جراح پیشین قلب در قتل فرزندانش مجرم شناخته شد.

این جراح متهم شده بود که روز ۲۰ فوریه ۲۰۰۹ با ضربات چاقو دو فرزند خردسال خود اولیویه ۵ ساله و آن صوفی ۳ ساله را به قتل رسانده است. تروکوت یک بار در سال ۲۰۱۱ محاکمه شد. رای هیئت منصفه آن دادگاه او را به دلیل وضعیت روانی اش به هنگام ارتکاب به قتل ها به لحاظ جنایی مسئول ندانست.

از چند ماه پیش دادگاهی در سنت ژروم کبک برای بار دوم محاکمه او را شروع کرد و در نهایت هیئت منصفه ۱۱ نفره دادگاه بعد از یک هفته بحث و تبادل نظر پشت درهای بسته رای به محکومیت او به قتل عمد درجه دو دادند.

پس از تقدیم رای هیئت منصفه به دادگاه، قاضی اعلام کرد روز ۱۸ دسامبر میزان مجازات گای تروکوت را اعلام خواهد کرد و همینطور مشخص خواهد کرد که بعد از چند سال حبس احتمالا می تواند تقاضای بخشودگی کند.

خانم ایزابل گاستون همسر سابق گای تروکوت پس از شنیدن حکم صادر شده به خبرنگاران گفت که حالا می توانم کمی آرامش داشته باشم و همینطور برای روح کودکانش آرزوی آرامش کرد.

بر اساس تحقیقاتی که پس از وقوع این جنایت هولناک به وسیله پلیس انجام شد، گفته شد که این کودکان خردسال عملا قربانی اختلافات پدر و مادر خود شده اند.