شهروند علی شریفیان: غروب روز یکشنبه رابرت گیبلین ۴۳ ساله کهنه سرباز ارتش همسر ۳۳ ساله اش پرشس شاربانو ۳۳ ساله را با ضربات چاقو کشته و بعد از بالکن آپارتمان محل اقامتشان در طبقه بیست و یکم ساختمان شماره ۱۱۱ خیابان راگلدن به خیابان پرتاب کرده است.

پلیس اعلام کرده زن نه هفته حامله بود و مرد بعد از کشتن همسرش، خود نیز از بالکن به پایین پریده و خودکشی کرده است. پلیس می گوید هنوز دلیل و انگیزه این قتل ـ خودکشی بهت آور و تاسف برانگیز روشن نشده و مشغول تحقیق در این زمینه است.

ریچارد محمد همسایه روبرویی این زوج در مصاحبه ای به سی بی سی گفته، گه گداری با رابرت شوخی می کرده و این زوج را زوجی خوشبخت و آرام که سرشان در زندگی خودشان بوده، توصیف کرده استmurder.

بطور کلی دوستانی که در ارتش با رابرت آشنایی داشته اند این ماجرا را باور نکردنی و تاسف بار خوانده اند.

یکی از دوستان نزدیک رابرت که نخواسته نامش فاش شود گفته، باور نمی کند که رابرت چنین کاری کرده باشد. او که بیش از دو دهه رابرت را می شناخته، می گوید ازدواج با چنین زنی در ۴۳ سالگی به نظر می رسید تنها کمبود رابرت بوده و در چند گفت وگوی تلفنی با او، رابرت را خوشحال و از زندگی اش راضی و خرسند دیده است.

گفته شده که این کهنه سرباز دچار ناراحتی های روانی ویژه سربازانی که پس از مدتی خدمت در جبهه به خانه بر می گردند، بوده است، اما این دوست قدیمی می گوید هیچیک از کسانی که رابرت را می شناسند نشانی از چنین بیماری در او ندیده اند.

وزارت دفاع گفته است رابرت گیبلین در سال ۱۹۹۷ به استخدام ارتش درآمده، در سال ۲۰۰۳ در ناو جنگی رجینا مشغول کار بوده و در قسمت جاسوسی ـ امنیتی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در افغانستان کار کرده است.