شهروند علی شریفیان: دیوید مک کالوم، وزیر پناهندگی، مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا، آخر هفته گذشته به منظور بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری به امان، پایتخت اردن سفر کرد. او در این سفر از چگونگی انجام کار پناهجویانی که قرار است به کانادا بیایند هم بازدید به عمل آورد.

مک کالوم در گفت وگو با خبرنگاران رسانه ها دوباره تایید کرد که ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۶ به کمک آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد، کانادا تا ۵۰ هزار پناهجو در خاک خود بپذیرد.

در حال حاضر طرح دولت انتقال ۲۵ هزار پناهجو تا آخر ماه فوریه به کاناداست. مک کالوم پیش از این هم به این موضوع اشاره کرده بودjordan-canada-mccallum.

مک کالوم در بازدید خود با چند خانواده سوری که خود را برای آمدن به کانادا آماده می کردند هم ملاقات و گفت وگو کرد.