شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه همین هفته بیمارستان سنت مایکل اولین درمانگاه ویژه پناهجویان سوری را افتتاح کرد. این درمانگاه در حال حاضر یک روز در ماه بیماران پناهجو را می پذیرد، اما با افزایش تعداد پناهجویان بر تعداد روزها هم افزوده می شود. این درمانگاه در حال حاضر قرار است ۳۰ بیمار را هر یک به مدت ۴۵ دقیقه معاینه و درمان کندst-mike-s-syrian-refugee-clinic.

دکتر فیلیپ برگر، دکتر خانواده می گوید ما آمادگی داریم اگر لازم باشد پنج روز هفته در این درمانگاه پناهجویان را بپذیریم. اگر مشکلات جسمی بیماران مربوط به جنگ باشد مثل وجود ترکش در بدن که نیاز به درمان های تخصصی باشد، به پزشکان متخصص ارجاع داده می شوند. برای کودکان بویژه کار دندانپزشکی و واکسیناسیون در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر از ۱۰ هزار پناهجوی فاز اول ۳۹۰۰ پناهجو وارد کانادا شده اند. با افزایش این پناهجویان این درمانگاه جزو حدود ۲۰ درمانگاهی است که برای خدمات درمانی پناهجویان در تورنتو در نظر گرفته شده است.