شهروند- علی شریفیان: ماموران راهنمایی و رانندگی پلیس تورنتو از اول ژانویه شروع به اجرای قوانین مربوط به عابران پیاده کردند. بر حسب این قوانین خودرو ها موظف هستند صبر کنند تا عابران به طور کامل از عرض خیابان عبور کنند و بعد به راه خود ادامه دهند. رانندگانی که این قانون را رعایت نکنند ممکن است تا ۵۰۰ دلار برگه جریمه دریافت کنند. این قوانین به منظور حفظ امنیت کامل عابران وضع و به اجرا گذاشته شده است. اگر رانندگان پیش از اینکه عابران به طور کامل عرض خیابان را طی کنند، شروع به گاز دادن کنند جریمه شان می تواند بین ۱۲۰ تا ۵۰۰ دلار باشد. در مناطقی که مدارس قرار دارند این قوانین با جدیت بیشتر اجرا می شودpedestrian.

گروهی بر این باورند این قوانین به طور کامل قابل اجرا نیست چرا که گروهی از عابران از چراغ قرمز رد می شوند پلیس اما می گوید دوربین های ویدئو کمک می کنند که عابران هم متوجه این قوانین باشند و از چراغ قرمز رد نشوند. گفته نشده آیا در صورت عبور عابران پیاده برای آنها هم جریمه ای در نظر گرفته شده است. ظاهرا این جریمه از پیش وجود داشته است.